Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1411/ 06.07.2016г.

957

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1411/ 06.07.2016г.   До „ Ка Ви Ка - 3 ”  ЕООД                              за АУПВМДДД  №107-847/18.04.2016г. До Борислав Райков Петров                       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1336 / 22.06.2016г.

1013

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1336 / 22.06.2016г.   До ОЛИМПИЯ ЕР ЕООД                                  за АУПВ №107-827/14.04.2016г. До ЕТ ИСКРА-55-ЛЮБЧО ИВАНОВ        …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1259/ 13.06.2016г.

914

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1259/ 13.06.2016г.     До Тихомир Иванчев Тилев                         за АУПВМДДД  №107-672/16.03.2016г. До Тихомир Иванчев Тилев          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1186 / 20.05.2016г.

921

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1186 / 20.05.2016г.     До Владислав Георгиев Ангелов                    за АУПВ №107-720/24.03.2016г. До ДРАКОН ЕООД               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1191/ 25.05.2016г.

1041

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1191/ 25.05.2016г.   До „ ЛДП-Логистик ”  ЕООД                           за АУПВМДДД  №107-668/15.03.2016г. До „ Бона-Фито”  ЕООД      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1109 / 09.05.2016г.

935

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  1109 / 09.05.2016г.     До Красимир Росинов Георгиев                    за АУПВ № 107-1/05.01.2016г. До Румен Петрушев Николов …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1074/ 28.04.2016г.

906

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1074/ 28.04.2016г.     До „ Стар Инн ”  ООД                                             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 927 / 14.03.2016г.

995

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 927 / 14.03.2016г.   До КЪМПАНИ БИЛД КОМЕРС ООД                          за АУПВ №107-576/07.03.2016г. До НИНАЛДИ ПРОТЕКШЪН ООД              …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 701 / 23.03.2016г.

875

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 701 / 23.03.2016г.   До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-645/14.03.2016г. До Автобусни превози-в несъстоятелност        …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 702 /23.03.2016г.

872

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 702 /23.03.2016г.   До ЕТ ТОНИ ПЕТРОВ                                   за АУПВ №107-410/08.02.2016г. До ЕВРОФИНАНСИНГ-2 ЕООД          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 703 / 23.03.2016г.

951

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  703 / 23.03.2016г.     До Илиан Асенов Пацев                              за покана №ПДП001665/27.08.2015г. До Емилиян Димитров  Лазаров       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 557 / 02.03.2016г.

936

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 557 / 02.03.2016г.     До Стефан Петков Стефанов                           за АУПВ №107-42/12.01.2016г. До Павел Стоянов Димитров            …