Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 81/10.01.2017г.

1293

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  81/10.01.2017г. До Владислав Йорданов Каменов        за АУПВ № 107-1803/12.10.2016г. До Мюхтебер Али Адеми                      за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 06.01.2017г.

1166

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 06.01.2017г.   До Даниел Кирилов Ангелов                           за АУПВМДДД  №107-1366/08.07.2016г. До Даниел…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 6 / 03.01.2017г.

1227

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК     № 6 / 03.01.2017г.                            До Павлина Иванова Исакова                            за…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.

1170

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.   До Силвия Лозанова Иванова                       за АУПВМДДД  №107-1552/12.08.2016г. До Ивайло Ангелов Димитров                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2333 / 02.12.2016г.

1280

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №   2333/02.12.2016г.   До Гергана Цакова Вълчинковска         за АУПВ № 107-1575/17.08.2016г. До Ина Николаева Челебиева                 за АУПВ № 107-1742/28.09.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.

1126

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.     До Ели Христова Ванкова                                 за АУПВ №107-1712/20.09.2016г. До Ваня Константинова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.

1178

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.     До Валентина Тодорова Иванова                         за АУПВ №107-1300/07.07.2016г. До Венцислав Йорданов Златанов                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2198 /04.11.2016г.

1134

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  2198 /04.11.2016г.   До  Иво Неделчев Делчев                        за АУПВ № 107-1630/26.08.2016г. До Деница Красимирова Ангелова        …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2108 / 21.10.2016г

1059

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2108 / 21.10.2016г.       До Ивайло Руменов Ненов                      за АУПВ № 107-1394/13.07.2016г. До Ивайло Руменов Ненов               …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2110 / 21.10.2016г

1248

 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2110 / 21.10.2016г. До Христо Върбанов Радивенски                    за АУПВ №107-1435/21.07.2016г. До Евелина Христова Радивенска                  …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2109 / 21.10.2016г

1126

СЪОБЩЕНИЕ  по чл.32 от ДОПК № 2109 / 21.10.2016г. До Мирослав Стоянов Цанев      за АУПВМДДД  №107-1519/04.08.2016г. До Мирослав Стоянов Цанев    за АУПВМДДД  №107-1520/04.08.2016г. До Зинка Сашева Димитрова    за АУПВМДДД …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 1954 /28.09.2016г.

1291

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1954 /28.09.2016г.     До Донка Димитрова Кирици                    за АУПВ № 107-1140/09.06.2016г. До Донка Димитрова Кирици                   …