Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2050 /21.06.2023г.

397

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2050 /21.06.2023г.     До Роберт Яков Яковза АУПВ № 107-87/26.01.2023г. До „ЛТВ-С“ ЕООДза АУПВ № 107-240/27.02.2023г. До „Транспедия България“ АДза АУПВ № 107-259/02.03.2023г. До „Транспедия България“…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1482 / 28.04.2023г.

453

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1482 / 28.04.2023г.       До Станислав Луканов Йорданов                        за АУПВ №107-80/25.01.2023г. До Станислав Луканов Йорданов  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1291 /11.04.2023г.

450

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1291 /11.04.2023г.     До Тодор Боянов Милевза АУПВ № 107-5/05.01.2023г. До Елена Лучева Милеваза АУПВ № 107-26/11.01.2023г. До Мирослав Георгиев Доровскиза АУПВ № 107-38/16.01.2023г. До Диана Юриева Михневаза АУПВ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1226/05.04.2023г.

478

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 1226/05.04.2023г.     До Иво Богомилов Влахов                                   за АУПВ № 98/30.01.2023г. До Пламен Цветанов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-910/14.03.2023г.

472

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-910/14.03.2023г.     До Стефка Димитрова Динолова                        за АУПВ № 3/04.01.2023г. До Христо Иванов Хаджихристов                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 515 /08.02.2023г.

501

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 515 /08.02.2023г.   До Ирина Владимирова Пътова                           за АУПВ № 107-639/15.09.2022г. До Пенка Стефанова Папазова          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-437/02.02.2023г.

509

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-437/02.02.2023г.     До Радка Величкова Костова                               за АУПВ № 716/04.11.2022г. До Стефка Кирова Карабулева     …