Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 5303 /19.12.2019г.

237

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 5303 /19.12.2019г.     До Мариета Едмондова Шахпазян за АУПВ № 107-1002/06.08.2019г. До Ивайло Славов Ненов за АУПВ № 107-1004/07.08.2019г. До Стела Николова Георгиеваза АУПВ № 107-1052/16.08.2019г. До Георги Атанасов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 5000/27.11.2019г.

258

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 5000/27.11.2019г.     До Павлина Пенчева Кръстева                            за АУПВ № 107-1151/16.09.2019г. До Кръстьо Петров Кръстев  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4861 / 19.11.2019г.

247

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4861 / 19.11.2019г.       До ЕМИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ                       за АУПВ №107-1132/04.09.2019г. До ЕВГЕНИЙ ЦОНКОВ АНДРЕЕВ       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4845 /18.11.2019г.

262

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 4845 /18.11.2019г.     До Иво Младенов Иванов за АУПВ № 107-873/27.06.2019г. До Емил Алипиев Арсовза АУПВ № 107-974/25.07.2019г. До Гонзало Лопез Брулетутза АУПВ № 107-978/26.07.2019г. До Гонзало Лопез Брулетутза АУПВ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 4462 / 22.10.2019г.

271

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 4462 / 22.10.2019г.       До Цвете Петкова Иванова                                за АУПВ №107-1030/14.08.2019г. До Мика Станева…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4411/17.10.2019г.

254

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-4411/17.10.2019г.     До Даниела Косева Гущерова                             за АУПВ № 107-952/22.07.2019г. До Даниела Косева Гущерова      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4016/17.09.2019г.

302

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-4016/17.09.2019г.     До Пепа Борисова Фердинандова                       за АУПВ № 107-806/14.06.2019г. До Пепа Борисова Фердинандова                      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3967 / 13.09.2019г.

291

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3967 / 13.09.2019г.       До ХАСАН ХАСАНОВ АХМЕДОВ                        за АУПВ №107-890/02.07.2019г. До ВИЛМА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА     за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -3576 /16.08.2019г.

292

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -3576 /16.08.2019г.     До Стела Ангелова Пенкова за АУПВ № 107-738/04.06.2019г. До Мирослава Даринова Димитрова за АУПВ № 107-743/05.06.2019г. До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-754/06.06.2019г. До Михаил Петров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3575 / 16.08.2019г.

333

   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3575 / 16.08.2019г.       До Димитър Тодоров Флоров                              за АУПВ №107-736/04.06.2019г. До Венета Захариева…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 3244 / 26.07.2019г.

325

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 3244 / 26.07.2019г.       До Георги Иванов Димитров                               за АУПВ №107-651/17.05.2019г. До Георги Иванов Димитров         …