Съобщения по ДОПК

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.

1048

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.   До Силвия Лозанова Иванова                       за АУПВМДДД  №107-1552/12.08.2016г. До Ивайло Ангелов Димитров                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2333 / 02.12.2016г.

1137

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №   2333/02.12.2016г.   До Гергана Цакова Вълчинковска         за АУПВ № 107-1575/17.08.2016г. До Ина Николаева Челебиева                 за АУПВ № 107-1742/28.09.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.

1011

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.     До Ели Христова Ванкова                                 за АУПВ №107-1712/20.09.2016г. До Ваня Константинова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.

1068

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.     До Валентина Тодорова Иванова                         за АУПВ №107-1300/07.07.2016г. До Венцислав Йорданов Златанов                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2198 /04.11.2016г.

1019

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  2198 /04.11.2016г.   До  Иво Неделчев Делчев                        за АУПВ № 107-1630/26.08.2016г. До Деница Красимирова Ангелова        …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2108 / 21.10.2016г

966

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2108 / 21.10.2016г.       До Ивайло Руменов Ненов                      за АУПВ № 107-1394/13.07.2016г. До Ивайло Руменов Ненов               …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2110 / 21.10.2016г

1129

 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2110 / 21.10.2016г. До Христо Върбанов Радивенски                    за АУПВ №107-1435/21.07.2016г. До Евелина Христова Радивенска                  …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2109 / 21.10.2016г

1020

СЪОБЩЕНИЕ  по чл.32 от ДОПК № 2109 / 21.10.2016г. До Мирослав Стоянов Цанев      за АУПВМДДД  №107-1519/04.08.2016г. До Мирослав Стоянов Цанев    за АУПВМДДД  №107-1520/04.08.2016г. До Зинка Сашева Димитрова    за АУПВМДДД …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 1954 /28.09.2016г.

1139

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1954 /28.09.2016г.     До Донка Димитрова Кирици                    за АУПВ № 107-1140/09.06.2016г. До Донка Димитрова Кирици                   …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 1955 / 28.09.2016г.

948

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 1955 / 28.09.2016г.         До Ирена Росенова Кръстева                      за АУПВМДДД  №107-1447/22.07.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1817/ 07.09.2016г.

991

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1817/ 07.09.2016г.   До Теодор Илиев Петрунов                           за АУПВМДДД  №107-1098/02.06.2016г. До Теодор…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1814 /02.09.2016г.

1003

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1814 / 02.09.2016г.     До Георги Иванов Спасов                              за АУПВ №107-1325/05.07.2016г. До Георги Иванов Спасов               …