Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 436 /15.02.2017г.

1046

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 436 /15.02.2017г.   До Александър Димитров Великов     за АУПВ № 107-1593/19.08.2016г. До Александър Димитров Великов     за АУПВ № 107-1594/19.08.2016г. До Десислава Димитрова Йонова      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 349/ 08.02.2017г.

1042

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 349/ 08.02.2017г.   До Момчил Петков Иванов                            за АУПВМДДД  №107-1160/10.06.2016г. До Емил Петков Занков                          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 260 / 31.01.2017г.

1179

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК   № 260 / 31.01.2017г.   До Силвана Демирева Сидерова                    за АУПВ №107-1915/17.11.2016г. До Нанка Василева Дачева               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 81/10.01.2017г.

1217

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  81/10.01.2017г. До Владислав Йорданов Каменов        за АУПВ № 107-1803/12.10.2016г. До Мюхтебер Али Адеми                      за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 06.01.2017г.

1103

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 06.01.2017г.   До Даниел Кирилов Ангелов                           за АУПВМДДД  №107-1366/08.07.2016г. До Даниел…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 6 / 03.01.2017г.

1116

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК     № 6 / 03.01.2017г.                            До Павлина Иванова Исакова                            за…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.

1098

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.   До Силвия Лозанова Иванова                       за АУПВМДДД  №107-1552/12.08.2016г. До Ивайло Ангелов Димитров                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2333 / 02.12.2016г.

1186

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №   2333/02.12.2016г.   До Гергана Цакова Вълчинковска         за АУПВ № 107-1575/17.08.2016г. До Ина Николаева Челебиева                 за АУПВ № 107-1742/28.09.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.

1053

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.     До Ели Христова Ванкова                                 за АУПВ №107-1712/20.09.2016г. До Ваня Константинова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.

1117

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.     До Валентина Тодорова Иванова                         за АУПВ №107-1300/07.07.2016г. До Венцислав Йорданов Златанов                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2198 /04.11.2016г.

1058

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  2198 /04.11.2016г.   До  Иво Неделчев Делчев                        за АУПВ № 107-1630/26.08.2016г. До Деница Красимирова Ангелова        …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2108 / 21.10.2016г

1005

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2108 / 21.10.2016г.       До Ивайло Руменов Ненов                      за АУПВ № 107-1394/13.07.2016г. До Ивайло Руменов Ненов               …