Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1817/ 07.09.2016г.

818

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1817/ 07.09.2016г.   До Теодор Илиев Петрунов                           за АУПВМДДД  №107-1098/02.06.2016г. До Теодор…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1814 /02.09.2016г.

839

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1814 / 02.09.2016г.     До Георги Иванов Спасов                              за АУПВ №107-1325/05.07.2016г. До Георги Иванов Спасов               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1648 /10.08.2016г.

944

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1648 /10.08.2016г.     До Фарес Алфарес                                       за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1664 / 12.08.2016г.

808

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1664 / 12.08.2016г.     До Ива Николаева Николова                          за АУПВ №107-1287/28.06.2016г. До Данаил Милчев…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1663 /12.08.2016г.

725

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1663 /12.08.2016г.     До Илиян Димитров Симеонов                   за АУПВ №107-1296/29.06.2016г. До Бакета Алесандро Антонио          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1528 / 22.07.2016г.

850

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1528 / 22.07.2016г.   До Христофор Ивалин Илиев                            за АУПВ №107-1063/31.05.2016г. До Христофор…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1503 /21.07.2016г.

869

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 1503 /21.07.2016г.   До Яни Ангелов Костадинов            за АУПВ № 107-960/16.05.2016г. До Яни Ангелов Костадинов           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1428 / 08.07.2016г.

802

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1428 / 08.07.2016г.     До Росица Димитрова Георгиева                    за АУПВ №107-1127/07.06.2016г. До МЕДИТЕКС ЕООД                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1429/ 08.07.2016г.

811

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1429/ 08.07.2016г.     До Тихомир Йорданов Тодоров                               за АУПВМДДД  №107-958/16.05.2016г. До Тихомир Йорданов Тодоров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1413 / 06.07.2016г.

849

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1413 / 06.07.2016г.   До „Евростарт” ЕООД                                   за АУПВ № 107-693/21.03.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1411/ 06.07.2016г.

758

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1411/ 06.07.2016г.   До „ Ка Ви Ка - 3 ”  ЕООД                              за АУПВМДДД  №107-847/18.04.2016г. До Борислав Райков Петров                       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1336 / 22.06.2016г.

814

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1336 / 22.06.2016г.   До ОЛИМПИЯ ЕР ЕООД                                  за АУПВ №107-827/14.04.2016г. До ЕТ ИСКРА-55-ЛЮБЧО ИВАНОВ        …