Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1906/14.05.2024г.

16

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 1906/14.05.2024г.   До Евгени Красимиров Илиев                          за АУПВ № 420/01.03.2024г. До Десислава Сашева Великова                     за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1879 /13.05.2024г.

12

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1879 /13.05.2024г.       До „Строително монтажно предприятие-СМП “ ЕООД  за   АУПВ № 107-344/22.02.2024г. До „Строително монтажно предприятие-СМП “ ЕООД  за   АУПВ № 107-345/22.02.2024г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1661 /23.04.2024г.

64

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1661 /23.04.2024г.     До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-596/26.03.2024г. До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-597/26.03.2024г. До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-598/26.03.2024г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1579/16.04.2024г.

77

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 1579/16.04.2024г.     До МП ТРАНС 2015 ЕООД                               за АУПВ № 312/20.02.2024г. До МП ТРАНС 2015 ЕООД                              …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1475 /10.04.2024г.

80

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1475 /10.04.2024г.     До Филип Николаев Шишков за  АУПВ № 107-61/15.01.2024г. До Филип Николаев Шишков за  АУПВ № 107-62/15.01.2024г. До Аделина Борисова Ангелова за  АУПВ № 107-73/17.01.2024г. До Георги Николаев…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1429/08.04.2024г.

86

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 1429/08.04.2024г.     До Енчо Станимиров Енчев                               за АУПВ № 241/09.02.2024г. До Петър Василев Петров                                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1212/22.03.2024г.

114

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 1212/22.03.2024г.     До Дияна Тошкова Николова                             за АУПВ № 33/10.01.2024г. До Дияна Тошкова Николова                            …