Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1969 / 17.05.2021г.

79

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1969 / 17.05.2021г.   До Ваня Константинова Симеонова                    за АУПВ №107-267/15.02.2021г. До Цветелин Ненчев Горанов                              за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1642/20.04.2021г.

115

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-1642/20.04.2021г.   До Валентина Асенова Габровска                     за АУПВ № 1422/10.12.2020г. До Валентина Асенова Габровска                    …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1584/15.04.2021г.

122

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1584/15.04.2021г.   До Иванка Христова Кожухарова                     за АУПВ № 129/28.01.2021г. До Иванка Христова Кожухарова                    …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1387 / 01.04.2021г.

139

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1387 / 01.04.2021г.       До Мариета Маринова Динова-Елефтериу         за АУПВ №107-127/28.01.2021г. До Мариета Маринова Динова-Елефтериу         за АУПВ №107-128/28.01.2021г…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1243/22.03.2021г.

142

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1243/22.03.2021г.   До Евгени Костов Костов                                   за АУПВ № 1321/29.10.2020г. До Албена Милкова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 922 /02.03.2021г.

156

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 922 /02.03.2021г.     До Тодор Трифонов Тодоров                       за АУПВ № 107-1324/04.11.2020г. До Мариян Бориславов Буров           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 900 /01.03.2021г.

140

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 900 /01.03.2021г.     До Албена Борисова Кюркчиева                 за АУПВ № 107-1289/23.10.2020г. До Мая Георгиева Димитрова                     за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-123/11.01.2021г.

220

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-123/11.01.2021г.   До Александра Георгиева Мешкова                 за АУПВ № 1156/15.09.2020г. До Боряна Алексеева Миленова                        за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4322 / 30.12.2020г.

221

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4322 / 30.12.2020г.       До Антон Станчев Тодоров                                  за АУПВ №107-1294/23.10.2020г. До Пепа Иванчева…