Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1852/08.06.2020г.

32

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 1852/08.06.2020г.   До Ерика Алиянова Павлова                              за АУПВ № 242/04.02.2020г. До ГАМИ 174 ЕООД               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1343 / 29.04.2020г.

101

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1343 / 29.04.2020г.       До Росица Александрова Костова                       за АУПВ №107-135/23.01.2020г. До Даниел Цветанов Дереков    …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1078/03.04.2020г.

132

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1078/03.04.2020г.     До Антоанета Рускова Мачеваза АУПВ № 107-1281/18.10.2019г. До Христо Иванов Абаджиев за АУПВ № 107-1343/31.10.2019г. До Сергей Димитров Йоловза АУПВ № 107-1379/07.11.2019г. До Людмил Димитров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 976/17.03.2020г.

146

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 976/17.03.2020г.   До Хрета Георгиева Аспарухова                        за АУПВ № 48/10.01.2020г. До Владимир Димитров Цонев                           за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 575/12.02.2020г.

162

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 575/12.02.2020г.   До Николай Ангелов Христов                            за АУПВ № 107-1510/29.11.2019г. До Албена Петкова Дамянова     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 5303 /19.12.2019г.

175

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 5303 /19.12.2019г.     До Мариета Едмондова Шахпазян за АУПВ № 107-1002/06.08.2019г. До Ивайло Славов Ненов за АУПВ № 107-1004/07.08.2019г. До Стела Николова Георгиеваза АУПВ № 107-1052/16.08.2019г. До Георги Атанасов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 5000/27.11.2019г.

203

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 5000/27.11.2019г.     До Павлина Пенчева Кръстева                            за АУПВ № 107-1151/16.09.2019г. До Кръстьо Петров Кръстев  …