Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3473 / 29.08.2022г.

55

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3473 / 29.08.2022г.       До ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА ЕООД                    за АУПВ №107-429/09.05.2022г. До ГАЯ ЕООД                           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3234 /09.08.2022г.

72

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3234 /09.08.2022г.     До „ПЛАМА КЕМИКЪЛС“ ООД              за АУПВ № 107-345/07.04.2022г. До „АВАНГАРД ТРЕНД“ ООД                 за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2339/30.05.2022г.

163

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -  2339/30.05.2022г.     До Румяна Йочева Пелова                           за АУПВ № 107-54/21.01.2022г. До Владислава Георгиева Фикова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1417/29.03.2022г.

241

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1417/29.03.2022г.     До Цветомир Пламенов Младенов                      за АУПВ № 12/10.01.2022г. До Цветомир Пламенов Младенов                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1072 /15.03.2022г.

257

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1072 /15.03.2022г.     До Мария Костадинова Спасова           за АУПВ № 107-1105/13.12.2021г. До Йордан Георгиев Начев                    за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-438/03.02.2022г.

315

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-438/03.02.2022г.     До Пламен Станчев Станчев                                за АУПВ № 986/11.11.2021г. До Пламен Кирилов Пеев  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 434 /03.02.2022г.

281

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 434 /03.02.2022г.     До Петър Любомиров Петров                           за АУПВ № 107-827/18.08.2021г. До Петър Любомиров Петров           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-382 / 31.01.2022г.

301

   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-382 / 31.01.2022г.       До Лидия Михайлова Цветкова                           за АУПВ №107-1026/22.11.2021г. До Лидия Михайлова Цветкова  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4772/23.12.2021г.

352

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-4772/23.12.2021г.     До Драгомир Илиянов Иванов                             за АУПВ № 888/27.09.2021г. До Лилия Тодорова Лилова        …