Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -3576 /16.08.2019г.

1

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -3576 /16.08.2019г.     До Стела Ангелова Пенкова за АУПВ № 107-738/04.06.2019г. До Мирослава Даринова Димитрова за АУПВ № 107-743/05.06.2019г. До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-754/06.06.2019г. До Михаил Петров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3575 / 16.08.2019г.

1

   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3575 / 16.08.2019г.       До Димитър Тодоров Флоров                              за АУПВ №107-736/04.06.2019г. До Венета Захариева…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 3244 / 26.07.2019г.

19

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 3244 / 26.07.2019г.       До Георги Иванов Димитров                               за АУПВ №107-651/17.05.2019г. До Георги Иванов Димитров         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3229/25.07.2019г.

24

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-3229/25.07.2019г.     До РЕНТ ИСТЕЙТС ЕООД                                 за АУПВ № 107-579/30.04.2019г. До РЕНТ ИСТЕЙТС ЕООД   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3215/24.07.2019г.

16

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3215/24.07.2019г.     До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-593/03.05.2019г. До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-594/03.05.2019г. До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-595/03.05.2019г. До Дамян Цветанов Недков…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2684/21.06.2019г.

52

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2684/21.06.2019г.     До „МЛ ГРУП” ЕООДза АУПВ № 107-383/05.03.2019г. До „АВАНГАРД ТРЕНД” ООДза АУПВ № 107-421/18.03.2019г. До „ЕФ АЙ РЕСАЙКЛИНГ ” ООД за АУПВ № 107-429/20.03.2019г. До „ЕФ АЙ РЕСАЙКЛИНГ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2429/03.06.2019г.

84

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2429/03.06.2019г.     До Георги Иванчев Турицов за АУПВ № 107-4/02.01.2019г. До Ася Александрова Христоваза АУПВ № 107-29/08.01.2019г. До „ТРАНСПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ” АД за АУПВ № 107-154/21.01.2019г. До „ТРАНСПЕДИЯ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1737 / 19.04.2019г.

107

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1737 / 19.04.2019г.       До АТАНАС ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ            за АУПВ №107-39/09.01.2019г. До ФАРЕС ФУУДС –ВАРНА ЕООД                     за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-738 / 22.02.2019г.

201

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-738 / 22.02.2019г.       До Цветана Ангелова Димитрова                     за АУПВ №107-19/07.01.2019г. До Николай Василев Петков                            за…