Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-123/11.01.2021г.

15

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-123/11.01.2021г.   До Александра Георгиева Мешкова                 за АУПВ № 1156/15.09.2020г. До Боряна Алексеева Миленова                        за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4322 / 30.12.2020г.

33

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4322 / 30.12.2020г.       До Антон Станчев Тодоров                                  за АУПВ №107-1294/23.10.2020г. До Пепа Иванчева…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4135 /14.12.2020г.

58

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 4135 /14.12.2020г.     До Мартина Хариева Далева                        за АУПВ № 107-1126/02.09.2020г. До Александър Димитров Инчовски         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3842 /17.11.2020г.

76

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3842 /17.11.2020г.     До Фарес Тарки Фатна Алфарес                    за АУПВ № 107-879/23.06.2020г. До Фарес Тарки Фатна Алфарес                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3841 /17.11.2020г.

75

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3841 /17.11.2020г.     До Даринка Христова Денчева                      за АУПВ № 107-727/15.04.2020г. До Стефка Кирилова Димитрова                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3627 /29.10.2020г.

98

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3627 /29.10.2020г.     До Иван Славов Спасов                                  за АУПВ № 107-347/12.02.2020г. До Иван Славов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3493/16.10.2020г.

86

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-3493/16.10.2020г.   До Любомир Аспарухов Кръстев                      за АУПВ № 1020/20.07.2020г. До Любомир Аспарухов Кръстев                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3222 / 28.09.2020г.

114

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3222 / 28.09.2020г.       До Стилиян Христов Маринов                             за АУПВ №107-1012/17.07.2020г. До Ивайло Светозаров Захариев        …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3097 / 16.09.2020г.

130

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3097 / 16.09.2020г.       До Даниела Георгиева Гарева                             за АУПВ №107-1061/29.07.2020г. До Пламен Илиев Георгиев  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №МДТ- 3075/14.09.2020г.

128

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 3075/14.09.2020г.   До Димитрийка Георгиева Недкова                  за АУПВ № 883/23.06.2020г. До Димитрийка Георгиева Недкова                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -2918 /31.08.2020г.

139

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -2918 /31.08.2020г.     До Гергана Петкова Лесова за АУПВ № 107-6/02.01.2020г. До Анна Илиева Митоваза АУПВ № 107-46/10.01.2020г. До Людмил Тодоров Митовза АУПВ № 107-47/10.01.2020г. До Соня Вълкова Иванова-Духлевсказа…