Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал. 2 от Семейния кодекс

ДО ИВЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

8

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 6 / 14.11.2017г.   ДО ИВЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 134 ОБЛ. ПЛЕВЕН ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. РИБЕН   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация…

ДО ПЕТЬО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ, УЛ. „ПЕТРОПАВЛОВСКА“ № 30 АП.4 гр. ВРАЦА

12

СЪОБЩЕНИЕ № 5 / 10.11.2017г.   ДО ПЕТЬО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ УЛ. „ПЕТРОПАВЛОВСКА“ № 30 АП.4 ГР. ВРАЦА     Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. сте подали заявление за припознаване на детето…

ДО МИМА АЛЬОШЕВА МИРОСЛАВОВА, УЛ. „ИГЛИКА“ № 16, гр. БЛАГОЕВГРАД

15

СЪОБЩЕНИЕ № 4 / 10.11.2017г.   ДО МИМА АЛЬОШЕВА МИРОСЛАВОВА УЛ. „ИГЛИКА“ № 16 ГР. БЛАГОЕВГРАД     Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване,…

ДО ЛЮДМИЛА ЕМИЛОВА БАЙРАКТАРОВА УЛ. „ДОБРИЧ“ № 5 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

224

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” заявление за припознаване, наш рег. № ГР.19-16 от 21.03.2017г. от Ростислав Александров Максимов, за припознаване на детето Михаил…

ДО Г-ЖА ПАРАШКЕВА НИКОЛОВА ИВАНОВА КВ. „ЧЕРНО МОРЕ – УЛ.АТАНАС БУРОВ” № 19 8000 ГР. БУРГАС

361

ДО Г-ЖА ПАРАШКЕВА НИКОЛОВА ИВАНОВА КВ. „ЧЕРНО МОРЕ – УЛ.АТАНАС БУРОВ” № 19 8000 ГР. БУРГАС   Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел „Гражданска…

ДО Г-Н АДРИАН ЮЛИЯНОВ ЧАРАКЧИЕВ ГР. СЛАВЯНОВО ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЛ. ПЛЕВЕН

382

ДО Г- Н АДРИАН ЮЛИЯНОВ ЧАРАКЧИЕВ ГР. СЛАВЯНОВО ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЛ. ПЛЕВЕН                Уведомяваме Ви, че лицето Селвера Асхатова Чаракчиева от гр. Славяново, оспори писмено на 23.08.2016 г. подаденото…

До Г-Н ТОДОР САШЕВ ПАЧЕВ УЛ. “ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ” № 28 ГР. ПЛЕВЕН

388

ДО Г-Н ТОДОР САШЕВ ПАЧЕВ УЛ. “ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ”  № 28 ГР. ПЛЕВЕН   Уведомяваме Ви, че лицето Ася Александрова Алексиева от гр. Плевен оспори писмено на 11.07.2016г. подаденото от Вас заявление за припознаване на детето Бисер…

До Г-жа ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА, ул.„ПАНАЙОТ ВОЛОВ” №14 гр. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

404

ДО Г-ЖА ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” № 14 5960 ГР. ГУЛЯНЦИ ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЛ. ПЛЕВЕН   Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, отдел…

ДО Г-ЖА МИЛА ПЕТРОВА СТОЙНОВА, гр. ПЛЕВЕН, УЛ. „ИВАН ДАНОВ” № 10 вх. Б ет.1 ап.3

350

ДО Г-ЖА МИЛА ПЕТРОВА СТОЙНОВА УЛ. „ИВАН ДАНОВ” № 10 вх. Б ет.1 ап.3   ГР. ПЛЕВЕН    Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел „Гражданска…

ДО ДИАНА АНГЕЛОВА, С.ДЕБОВО, ОБЩ. НИКОПОЛ, УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДА № 10

341

ДО ДИАНА АНГЕЛОВА УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДА, № 10 С. ДЕБОВО ОБЩ. НИКОПОЛ ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна –…