Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал. 2 от Семейния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛОРА ТОДОРОВА

9

СЪОБЩЕНИЕ № 8 / 18.06.2018г.   ДО ЛОРА ТОДОРОВА ГР. ПЛЕВЕН   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-53; рег. № ГР.49-54 и рег.…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВДА ИЛИЕВА

22

СЪОБЩЕНИЕ № 7 / 14.06.2018г. ДО ЕВДА ИЛИЕВА ГР. ЛЕВСКИ   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-56 от 06.06.2018г. от Златко Илиев…

Отказ за припознаване до Тодор Пачев

28

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 6 / 17.05.2018г.   ДО ТОДОР ПАЧЕВ ГР. ПЛЕВЕН   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЧЕВ, Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 07.07.2016г. сте подали заявление за припознаване на детето Бисер…

Отказ за припознаване до Ася Алексиева

30

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 5 / 17.05.2018г. ДО АСЯ А. АЛЕКСИЕВА  ГР. ПЛЕВЕН     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСИЕВА, Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 07.07.2016г. лицето Тодор С. Пачев е подало заявление…

ДО КРАСИМИРА ЕРОЛ АНГЕЛОВА

39

СЪОБЩЕНИЕ № 4 / 11.05.2018г.   ДО КРАСИМИРА ЕРОЛ АНГЕЛОВА УЛ. „9-ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 36 ОБЛ. ПЛЕВЕН ОБЩ. ПОРДИМ С. ОДЪРНЕ   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”,…

ДО ХАНКА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА, УЛ. „ЖИЛ БЛОКОВЕ НА АПК“ № 10, С. РАКОВСКИ

37

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 3 / 08.05.2018г.   ДО ХАНКА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА УЛ. „ЖИЛ БЛОКОВЕ НА АПК“ № 10 ОБЛ. ДОБРИЧ ОБЩ. КАВАРНА С. РАКОВСКИ   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация…

ДО ХРИСТО АСЕВ ПАНОВ УЛ. „ЛАТИНКА“ № 24, с. Буковлък

40

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 1 / 08.05.2018г.   ДО ХРИСТО АСЕВ ПАНОВ УЛ. „ЛАТИНКА“ № 24 ОБЛ. ПЛЕВЕН ОБЩ. ПЛЕВЕН С. БУКОВЛЪК   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”,…

ДО КОЛЬО АСЕВ ПАНОВ УЛ. „ЛАТИНКА“ № 24, с.Буковлък

36

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   СЪОБЩЕНИЕ № 2 / 08.05.2018г.   ДО КОЛЬО АСЕВ ПАНОВ УЛ. „ЛАТИНКА“ № 24 ОБЛ. ПЛЕВЕН ОБЩ. ПЛЕВЕН С. БУКОВЛЪК   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”,…

ДО ДАЯНА ЖЕНИ БОЖИНОВА, УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27, ЕТ.1, АП.4

210

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 9 / 28.11.2017г.   ДО ДАЯНА ЖЕНИ БОЖИНОВА УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27 ЕТ.1 АП.4 ГР. ПЛЕВЕН   Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. лицето Петьо Райчев Райчев е подало…

ДО ЖЕНИ БОЖИНОВА ТОДОРОВА, УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27, ЕТ.1, АП.4

179

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 8 / 28.11.2017г.   ДО ЖЕНИ БОЖИНОВА ТОДОРОВА УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27 ЕТ.1 АП.4 ГР. ПЛЕВЕН   Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. лицето Петьо Райчев Райчев…

До София Павлова Маринова от с. Ясен

201

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   СЪОБЩЕНИЕ № 7 / 22.11.2017г.   ДО СОФИЯ ПАВЛОВА МАРИНОВА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 35 ВХ.А ЕТ.3 АП.10 ОБЛ. ПЛЕВЕН ОБЩ. ПЛЕВЕН С. ЯСЕН     Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация…

ДО ИВЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

186

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 6 / 14.11.2017г.   ДО ИВЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 134 ОБЛ. ПЛЕВЕН ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. РИБЕН   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация…