Обособена част от двуетажна масивна сграда - село Коиловци

2849

Партида В

 

№ по ред

42

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

1542

дата

18.10.2007 год.

брой на ДВ

94

Дата

16.11.2007 год.

Предмет на продажба

  Обособена част от двуетажна масивна сграда, представляваща незавършен обект за обществено обслужване със застроена площ 834,80 кв.м. и разгъната застроена площ от 1 200,40 кв.м., състояща се от: Двуетажно тяло – фоайе; едноетажно тяло – зала с балкон; едноетажно тяло със сутерен – сцена; двуетажно тяло със сутерен – административна част.

Местонахождение

Община Плевен, село Коиловци

Адрес

 УПИ V, кв.41

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 507

дата

28.03.2013 год.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

 36

дата

16.04.2013 год.

дата на търга

13.05.2013 год.

начална цена

83 250 лв. без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. ЕТ “Ипорт-експорт 2000 – Величко Великов” 

предложена цена от всеки един от участниците

 ЕТ “Ипорт-експорт 2000 – Величко Великов” – 83 250 лв. без ДДС

Купувач

ЕТ “Ипорт-експорт 2000 – Величко Великов” , представляван от Величко Великов                                                

дата на подписване на договора

13.06.2013 год.

наименование

ЕТ “Импорт-експорт 2000 – Величко Великов” , представляван от Величко Великов                                                

седалище

гр. Плевен

адрес

жк. “Сторгозия”, бл. 28, вх. Б, ет. 7, ап. 14

ЕИК

020420353

цена /в лева/

99 900 лв. с ДДС

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

14.06.2013 год.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други