Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21, със застроена площ 55.35 кв. м. и прилежаща маза № 21 с площ 4.38 кв. м

1046

Партида В

 

№ по ред

50

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

471

дата

27.02.2013 г.

брой на ДВ

28

Дата

19.03.2013 г.

Предмет на продажба

Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21,  със застроена площ 55.35 кв. м. и прилежаща маза № 21 с площ 4.38 кв. м

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

бул. “Георги Кочев” № 13, вх. А, ет. 7

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 1508

дата

25.06.2015 г.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

53

дата

14.07.2015 г.

дата на търга

11.08.2015 г.

начална цена

24 000 лева без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. място – Гошо Христов Гочев

 

предложена цена от всеки един от участниците

Гошо Христов Гочев – 24 000 лева без ДДС

 

Купувач

 Гошо Христов Гочев

дата на подписване на договора

01.09.2015 г.

наименование

Гошо Христов Гочев

седалище

Гр. Плевен

адрес

Ж.к. Дружба, бл. 132, вх. Г, ет. 2, ап. 4

ЕИК

 

цена /в лева/

24 000 лева без ДДС  

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

02.09.2015 г.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други