Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.

59