Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Плевен през 2018 г.

858

Файлове:

2018 PROGRAMA.xls 2018 PROGRAMA.xls