Програми

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г.

1522

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г. Програмата за развитие на туризма на територията на община Плевен е разработена в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, на базата…

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2013 г.

1406

Приложение 1 П Р О Г Р А М А    ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА  ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2013 г.     І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имотите…

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

988

ГОДИШЕН   ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Настоящият годишен план е разработен в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/. І. Приоритетни цели…