Програми

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2023 г.

863

ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2023 г. ПРОГРАМАТА Е ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1243/23.02.2023г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН.