Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

922