Предложението за приемане на нова Наредба № 37 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Плевен

918

Файлове:

Предложение.pdf Предложение.pdf