Предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 на Общински съвет - Плевен за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен

677