Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост

1176