Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда в община Плевен

893

Файлове:

Promeni v Nar. N 2_.pdf Promeni v Nar. N 2_.pdf