Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет Плевен

1042

Файлове:

Предложение.PDF Предложение.PDF