Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Плевен за търговската дейност на територията на Община Плевен

928

Файлове:

Предложение.pdf Предложение.pdf