Предложение за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществени ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен

1102