Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Плевен за търговската дейност на територията на Община Плевен

937