Проекти на нормативни актове

Проект за изменение на Наредба № 17 / 13.06.2013 г.

1609

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН   ПРЕДЛОЖЕНИЕ   От проф. д-р Димитър Стойков, дмн Кмет на Община Плевен     ОТНОСНО: Наредба за изменение  на Наредба № 17 на Общински съвет Плевен за определянето и администрирането …