Наредба за отмяна на Наредба № 6 за регистрацията и отглеждане на кучета на територията на община Плевен

2760