Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен

1934

Файлове:

CCF27072018_0001.pdf CCF27072018_0001.pdf