Изменение на Наредба №13 на Общински съвет Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен

1785

Файлове:

Предложение.pdf Предложение.pdf