Изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища и Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

1762

Файлове:

2017-12-22 105748.PDF 2017-12-22 105748.PDF