Изменение, допълнение и поправка на Наредба №3 на Общински съвет Плевен

1586

Файлове:

Предложение.pdf Предложение.pdf