Искане за поправка в предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Плевен за търговската дейност на територията на Община Плевен.

820

Файлове:

Искане.pdf Искане.pdf