Приватизация

На основание Решения № 1537, № 1538 и № 1540 от 30.07.2015 год. на Общински съвет – Плевен

3567

О Б Щ И Н А - П Л Е 0В Е Н   На основание Решения № 1537, № 1538 и № 1540 от 30.07.2015 год.  на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА                  ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните…

На основание Решения № 1487 и № 1488 от 28.05.2015 год. - продажба на общински имоти

2993

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н На основание Решения № 1487 и № 1488 от 28.05.2015 год.  на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА                  ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински …

На основание Решение № 1196 от 28.08.2014 год. на Общински съвет – Плевен

2853

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решение № 1196 от 28.08.2014 год.  на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА                  НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински …

На основание Решения № 1197 и 1198 от 28.08.2014 год. на Общински съвет – Плевен

2814

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 1197 и 1198 от 28.08.2014 год.  на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА                  НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните…

На основание Решения № 1135, 1136, 1037, 1138, 1139, 1140 ,1141, 1142, 1143, 1144, 1145 и 1146 от 26.06.2014 год. на Общински съвет – Плевен

2746

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 1135, 1136, 1037, 1138, 1139, 1140 ,1141, 1142, 1143, 1144, 1145  и 1146 от 26.06.2014 год.  на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА                  НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ…

На основание Решения № 1084, 1085, 1086 и 1087 от 29.05.2014 год. на Общински съвет – Плевен

2813

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 1084, 1085, 1086 и 1087 от 29.05.2014 год.  на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА                  ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на…

На основание Решения 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 и 1016 и 1017 от 27.03.2014 год. на Общински съвет – Плевен

2864

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 и 1016 и 1017 от 27.03.2014 год. на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА                  ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за…

На основание Решения № 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ,1007 и 1008 от 27.03.2014 год. на Общински съвет – Плевен

2664

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ,1007 и 1008 от 27.03.2014 год.  на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА                  ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На основание Решение № 771 от 26.09.2013 год. на Общински съвет – Плевен

2810

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решение № 771 от 26.09.2013 год.  на Общински съвет – Плевен,   ОБЯВЯВА                  НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински …

На основание Решения № 721, 722, 723, 724, 725, 726 и 727 от 29.08.2013 год. на Общински съвет – Плевен

2733

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 721, 722, 723, 724, 725, 726 и 727 от 29.08.2013 год.  на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА                 НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба…

На основание Решения № 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 и 736 от 29.08.2013 год. на Общински съвет – Плевен

2747

О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н   На основание Решения № 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 и 736 от 29.08.2013 год.  на Общински съвет – Плевен, ОБЯВЯВА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕза продажба на следните общински  имоти: №   ОБЕКТ…