Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

661