Правилници, стратегии, планове, проекти

ПРОЕКТ „ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА – ПЛЕВЕН“

2674

В изпълнение на проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - гр. Плевен", Кметът на Община Плевен - Георг Спартански, кани всички заинтересовани страни - медии, граждани,…