Резултати от проведени интервюта и класиране на кандидатите след проведена процедура за подбор на персонал за Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен за длъжността медиатор

1313

Файлове:

protokol.pdf protokol.pdf