Резултати от проведени интервюта и класиране на кандидатите след проведена процедура за подбор на персонал за Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен за длъжността медиатор

2516

Файлове:

protokol.pdf protokol.pdf