РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА – ПЛЕВЕН

1358

Файлове:

Протокол 2.pdf Протокол 2.pdf