Протокол 2 от 12.05.2017г. от дейността на комисията за подбор на персонал за 2 позиции „логопед“ на 4 часа дневна заетост и една позиция „специален педагог“ на пълно работно време за РЦРИУ -Плевен

2637

Файлове:

Protokol 2.pdf Protokol 2.pdf