Протокол 1 от 10.05.2017г. от дейността на комисия за подбор на персонал за позиции "логопед" и "специален педагог" в РЦРИУ - Плевен

2940

Файлове:

Протокол №1.pdf Протокол №1.pdf