Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен – 01.07.2019 г.

92