ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПОЗИЦИИ „ПСИХОЛОГ“, „МЕДИАТОР“ И „ЛОГОПЕД“ ЗА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА – ГР. ПЛЕВЕН (10.01 – 08.02.2019 г.)

2725