Съветниците одобриха повишаване на таксата за битови отпадъци

3006

Съветниците одобриха повишаване на таксата за битови отпадъци

С 24 гласа „за”, 12 „против” и три „въздържал се” на днешното заседание общинските съветници одобриха повишението на таксата за битови отпадъци за град Плевен. От 1 януари 2016 г. за недвижими имоти в строителните граници на град Плевен таксата битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия ще стане 1.494 промила /при досегашни 0.9/; за нежилищни имоти на предприятия – 4.814 /при досегашни 2.9 промила/. Повишението се налага, тъй като постъпленията от ТБО с досегашния размер са крайно недостатъчни за покриване на всички необходими разходи, свързани с предвидените в план-сметката дейности. През 2016 г. предстои и въвеждане в експлоатация на новата „Регионална система за управление на отпадъците Плевен” /ново регионално депо за битови отпадъци/. Така годишно, в следващите 5 години, на оператора на депото ще трябва да се заплащат около 1 млн. 700 хил. лв., обясни пред съветниците кметът на Община Плевен Георг Спартански. Той уточни, че е постъпило предписание от РИОСВ Плевен за извършване на допълнително метене и за оросяване на улиците, за почистване на растителност и на дерета, като в тези дейности са включени и нови обекти. Всичко това изисква още средства, които ще постъпят именно от промяната в размера на такса „Смет”. Без промяна остава таксата за битови отпадъци за недвижими имоти в строителните граници на населените места в община Плевен, което включва град Славяново и селата с организирано сметоизвозване.

Свалете в PDF