Избраха председателите на постоянните комисии на Общинския съвет

3045

Избраха председателите на постоянните комисии на Общинския съвет

Председателите на десетте постоянни комисии на Общински съвет – Плевен бяха избрани на последната сесия на местния парламент. Съставът им ще е от 7 или 9 членове, според внесеното от председателя на ОбС Мартин Митев предложение.

Комисиите и председателите им през новия мандат ще са следните:

ПК по „Стопанска политика и транспорт” – д-р Йордан Георгиев

ПК по „Бюджет и финансова политика” – Пепо Петков

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” – Пенчо Дреновски

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” – Петя Василева

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност” – Диана Данова

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” – Цветан Антов

ПК по „Здравеопазване и социална политика” – д-р Калин Поповски

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” – Милчо Илиев

ПК по „Обществен ред и сигурност” – Владислав Монов

ПК по „Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” – Дарин Ангелов

Свалете в PDF