Тодор Еленков е новият заместник-кмет с ресор обществен ред и сигурност

2617

Тодор Еленков е новият заместник-кмет с ресор обществен ред и сигурност

   Акцент в дейността на Общината трябва да бъдат всички практически действия, свързани с изпълнението и контрола върху изпълнението на наредбите на Община Плевен, част от които са свързани именно с опазване на обществения ред, спазване на общоналожени правила на поведение. Особено наболели са и проблемите със сигурността в малките населени места, подчерта г-н Спартански. Той допълни: „Имах възможност да направя общ преглед на състоянието на Инспектората и охраната и управление при кризи и считам, че има какво да се подобри в тяхната работа. Първо, по отношение на кадровия състав – многократно имах възможност да казвам през последните два месеца и половина на този пост като кмет, че администрацията на Община Плевен и отделните звена извън структурата на общината не са социална служба. В звено „Инспекторат” трябва да работят хора, които са достатъчно мотивирани, достатъчно добре професионално подготвени, да имат нужните чисто човешки и морални качества да заемат тази длъжност. Не е тайна, че има сигнали за това, че част от хората, които се занимават с тази дейност, не изпълняват по най-добрия начин своите ангажименти. През годините и назад съм получавал сигнали предимно от собственици на магазини, че някои от инспекторите злоупотребяват с правата си и се опитват да получават неправомерни облаги във връзка с дейността си, свързана с контрола на общинските наредби. По никакъв начин категорично няма да толерирам такива практики, тъй като те не са просто достойни за порицание, а са и престъпление по Наказателния кодекс”.
   Като друг проблем кметът очерта непознаването на общинските наредби от част от инспекторите и липсата на нужното ниво на компетентност на съставяне на документи, свързани с контрола. Така при обжалване в съда на издадени наказателни постановления те се отменят. „Община Плевен по никакъв начин не издига авторитета си чрез такива служители. Затова г-н Еленков ще направи в кратки срокове нужното, за да се оптимизира и работата, и съставът на тези специализирани звена”, каза още г-н Спартански.

Свалете в PDF