Нормалното сметоизвозване и малките улици стават приоритет

2564

Нормалното сметоизвозване и малките улици стават приоритет

Кметът Георг Спартански разпореди и трите дружества, ангажирани със зимното поддържане в Община Плевен, да концентрират усилията си в днешния 19 януари за осигуряване достъп до съдовете за смет на територията на целия град, за да бъде гарантирано нормалното сметоизвозване на кантейнерите. В тази връзка приоритет става почистването на малките улици с цел и те заедно с основните улични артерии да бъдат обхванати от сметоизвозващата техника. Контрольори от Община Плевен ще извършват непрекъснати проверки на работата на снегопочистващите фирми.

Свалете в PDF