Общински съвет – Плевен ще заседава по 53 точки

3485

Общински съвет – Плевен ще заседава по 53 точки

Предложение за обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2016 г. внася кметът Георг Спартански. Целите при разработването на документа са да се създадат по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на жителите на Общината, както и постигане на финансова стабилност. Общият размер на приходите е 76 455 913 лв. От Държавния бюджет са предвидени като бюджетни взаимоотношения под формата на субсидии общо за Община Плевен през тази година да бъдат предоставени 42 071 185 лв., планираните приходи от „Имуществени данъци и неданъчни приходи” е 30 314 884 лв. Капиталовите разходи са за обекти с осигурено финансиране от 2015 г. и нови обекти, като се акцентира върху изграждането на започнатите обекти, ремонта и поддържането на уличната мрежа, ремонт на сградния фонд и проектиране на обекти.
    На предстоящата сесия ще се разглежда и предложението за закриване на ОДЗ „Яница” в жк „Дружба”. Специалистите са констатирали, че сградата не може да бъде ползвана повече за нуждите на децата, защото съществува потенциална опасност за техния живот и здраве. Посочва се и това, че укрепването й ще бъде в обеми, съизмерими с ново монолитно строителство, следователно ще е икономически нецелесъобразно.
Общинският съвет ще избере и Комисия за разпределение на средствата за подпомагане и решаване на репродуктивни проблеми на граждани на община Плевен, Комисия за разпределяне на годишната субсидия за 2016 г. за читалищата на територията на Община Плевен. Съветниците ще решават още за отдаване под наем на общински имоти, за предоставянето на други за ползване, прекратяване на съсобственост между Общината и частни лица, за кандидатстване по проекти и др.

Свалете в PDF