Иван Кюлджийски е замeстник-кметът по въпросите на младежта, спорта и туризма

3570

Иван Кюлджийски е замeстник-кметът по въпросите на младежта, спорта и туризма

   Кметът на Община Плевен припомни, че г-н Кюлджийски е икономист и е фигура, известна на спортните среди и познава добре проблемите в сферата. „Не се съмнявам, че има мотивацията, желанието и възможностите да даде друг тласък на тази проблематика и решаването на поне част от тези проблеми. Разбира се, това ще бъде и общинска политика, и линия на финансиране през национални и европейски програми, включително и такива по трансграничното сътрудничество”, беше категоричен г-н Спартански. Той припомни, че по програма „Красива България” зала „Спартак” е включена за енергийна ефективност за около 200 хил. лв., половината от които са собствен принос на Община Плевен. Кметът съобщи, че ще се изготви и проект за газификация на зала „Спартак”, за ремонт на зала „Балканстрой”. „Имаме идея, отново по линия на трансграничното сътрудничество, да кандидатстваме и при одобрение да финансираме изграждане на нов плувен басейн, очакваме и финансиране на голям проект за парка до Гривица, където ще има чудесни условия и за спорт и за отдих. Т.е. пред г-н Кюлджийски се отваря доста широко поле за действие за ръководство и координиране на усилията, насочени към подобряване на материалните условия за развитие на спортовете - както по линия на масовия спорт, на ученическия, така и на професионалните клубове. Възможностите на Общината не са безгранични, но когато нещо се прави постоянно и в една посока, резултатите рано или късно ще дойдат”, каза още г-н Спартански.

Свалете в PDF