Планът за приходи от местни налози за 2015 година е изпълнен на 105%

3291

Данни за изпълнението на плана за основните местни данъци и такси, администрирани от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”- Плевен:

 

Данък/такса

 

Приход

 

План 2015

 

Изпълнение в %

Данък недвижими имоти

 

7 993 984

 

7 500 000

 

107

Данък превозни ср/ва

3 200 295

 

2 700 000

119

Такса битови отпадъци

4 602 422

5 010 000

  92

Данък придобиване

3 101 044

2 850 000

109

Патентен данък

   198 352

   220 000

 90

 
      Към 31 декември 2015 г. постъпленията в бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от дирекцията, възлизат на 19 309 225 лв., в това число приходи от глоби по наказателни постановления за нарушения на законодателството – 44 534 лв., и такси за извършени административни услуги – 124 049 лв.
      Планът за приходи от местни налози за 2015 г. е изпълнен на 105 %.

Свалете в PDF