Избраха членовете на комисии, които ще определят правила за Синята зона и за нейното разширяване

3463

Избраха членовете на комисии, които ще определят правила за Синята зона и за нейното разширяване

 
   Друга от допълнителните точки беше за избор на Комисия за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 за обществения ред при ползване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен, във връзка с разработване на ясни критерии за издаване на карти за паркиране в Синята зона с преференция. Кметът подчерта, че от началото на месец декември 2015 г. до настоящия момент в администрацията на Община Плевен са постъпили заявления от отделни лица и институции с искане за издаване на над 150 карти за безплатно паркиране в Синя зона - право на което имат лица на избираеми длъжности в Община Плевен, както и заслужили и почетни граждани на Плевен. Сред мотивите за създаване на такава комисия са, че липсва правна регламентация относно максималния брой карти, които могат да бъдат издавани на правоимащите, не са посочени изчерпателно критериите за определяне на институциите и лицата, на които се предоставя правото да ползват облекчен режим на паркиране. Издаването на голям брой карти води до порочна практика и злоупотреба, намалява и приходите на Община Плевен. Комисията, която ще трябва да разработи промените в Наредба 3, се състои от 7 души. Предложени от отделните групи в Общински съвет – Плевен, бяха Красимир Владов, Дарин Ангелов, Антон Георгиев, Христомир Христов и Ленко Дайчев. По предложение на г-н Спартански като представители на местната администрация бяха включени Секретарят на Община Плевен Паулина Кирова и Иваница Бояджиева - директор на Центъра за градска мобилност в Плевен. В срок до 25 февруари комисията трябва да разработи и внесе предложението си в Общински съвет – Плевен, за разглеждане.
   Другата Комисия, чийто състав бе определен днес, бе за изготвяне на проект на решение за промяна обхвата на обособените зони за платено паркиране – Синя зона на територията на град Плевен. В момента тя обхваща 20 участъка с общо 700 паркоместа. 70 от тях са закрити заради изграждането на велоалеята, още 22 ще бъдат премахнати, тъй като беше прието предложението за преместване Улицата на цветята на паркинга на ул. „Заменхоф” срещу сградата на ДКТ „Иван Радоев”. Според г-н Спартански нарастващият брой автомобили е един от сериозните проблеми на града, това е и причината за високото ниво на замърсеност на въздуха в централната част на Плевен. В състава на тази комисия са общинските съветници Красимир Владов, Бойко Тодоров, Христомир Христов, д-р Йордан Георгиев и Дарин Ангелов, представители на местната администрация ще са Главният инженер на Община Плевен Владислав Иванов и отново Иваница Бояджиева. В срок до 30 март Комисията трябва да разработи и внесе предложението си в Общински съвет – Плевен, за разглеждане.

Свалете в PDF