Приеха Бюджета на Община Плевен за 2016 година

2272

    С 36 гласа „за”, два „въздържал се” и без гласували „против” съветниците приеха Бюджета на Община Плевен за 2016 г. „Подходът, който приехме при съставянето му, беше да се придържаме максимално близо до реалността, съобразили сме се и с приходите през последните година – две. Това е по-честният подход, а не да се правят разходи „на зелено”, които после да не можем да покрием и да изпаднем в дефицит. За да задоволим всички желания и нужди, размерът на бюджета трябва да е няколко пъти по-голям, но това няма как да стане”, каза в представянето на параметрите кметът на Община Плевен Георг Спартански.
    Общият размер на приходите е 76 455 913 лв. От Държавния бюджет са предвидени като бюджетни взаимоотношения под формата на субсидии общо за Община Плевен през тази година да бъдат предоставени 42 071 185 лв., планираните приходи от „Имуществени данъци и неданъчни приходи” е 30 314 884 лв. Капиталовите разходи са за обекти с осигурено финансиране от 2015 г. и нови обекти, като се акцентира върху изграждането на започнатите обекти, ремонта и поддържането на уличната мрежа, ремонт на сградния фонд и проектиране на обекти.
    След постъпили предложения, съветниците решиха разходите в група „Физическа култура и спорт” за 2016 г. да бъдат повишени от 300 хил. на 400 хил. лв., като 40 хил. лв. ще бъдат предоставени за развитието на детско-юношеския спорт в град Славяново. Членовете на местния парламент одобриха също отпускането на средства за редица културни прояви – фестивали и концерти, както и допълнително финансиране за дейности на читалищата. С 30 хил. лв. от фонд „Резерви” ще бъде даден старт на строеж на параклис в село Ясен, за който има готови всички необходими разрешителни и планове, друга сума - до 10 хил. лв., ще бъде предназначена за проектиране на параклис в село Буковлък.

Свалете в PDF