Специални комисии ще установяват причините за възникване на свлачище на новото депо за отпадъци

3356

Специални комисии ще установяват причините за възникване на свлачище на новото депо за отпадъци


Незабавно е уведомено и Министерство на околната среда и водите, като кметът е помолил също да изпратят комисия от експерти. Те ще трябва да установят настоящото състояние на започналото свлачище и евентуално да предпишат мерки, както и да дадат компетентна оценка на какво се дължат тези процеси. „След това има два варианта. Ако се установи, че свлачището е в резултат от недобре извършено проучване, планиране и т.н. от страна на изпълнителя, той за негова сметка ще трябва да предприеме всички необходими действия за укрепване на района за недопускане разширяване на свлачището. Ако пък се установи, че процесите са следствие на обективни дейности, които не могат да бъдат вменени във вина на изпълнителя, тогава ще се обърнем към МОСВ за спешно отпускане на средства, с които да бъдат извършени укрепителни работи”, уточни Георг Спартански. До края на февруари предстои да се подпише договор със спечелилия консорциум от фирми – оператор на новото депо за твърди битови отпадъци. Целта е да действаме максимално бързо, за да започнат да се изнасят боклуците от Плевен и другите участващи в проекта общини на новото сметище. Предстои по програма ПУДООС да бъдат усвоени 11 млн. лв. за рекултивиране на старото сметище. Затова всички страни са заинтересовани максимално бързо новото депо да започне да функционира и дейностите, свързани със сметосъбиране и извозване, сепариране, рециклиране да се осъществяват по нов по-модерен и екологичен начин”, допълни кметът на Община Плевен.

Свалете в PDF