Георг Спартански: Категорично ще пресека възможностите за източване на общинските фирми

3312

Георг Спартански: Категорично ще пресека възможностите за източване на общинските фирми

   Той каза още, че най-апетитните фирми на общината са „Инжстрой”, „Паркстрой”  и „Тибор”. От отчета за миналата година е видно, че „Инжстрой” има общо около 9 млн. и няколко стотин хил. лв. приходи. От тези пари 2 млн. 810 хил. лв. са за външни услуги, т.е. една трета от парите  преминават през фирмата като през пощенска кутия и заминават в касите на подизпълнители. „Отчитат се приходи на хартия, за 30% от парите си дружеството е превърнато в разпределителна кутия. Същото е положението при „Паркстрой” – при 1 млн. 710 хил. лв. общо приходи, около 820 хил. лв. са предоставени на външни изпълнители за услуги. Очевидно там трябва да се търси генезисът на тези палежи от последните дни. Фирма „Тибор” ЕАД също е декларирала за миналата година едва няколко хиляди лева печалба”, обясни г-н Спартански.
   Той заяви, че трябва да се даде възможност на фирмите парите, които печелят от обществени поръчки, и договорите, които сключват и с Община Плевен за възлагане на определени обеми дейности, да остават в дружествата. Целта е да служат за реинвестиране и за работни заплати. „Ще сведем до санитарния минимум парите, които изтичат за получаване на външни услуги. Такива ще има само там, където е обективно невъзможно парите да бъдат усвоявани от съответната общинска фирма. Давам си сметка, че става въпрос за много пари, че с тези свои действия ще засегна изключително големи имуществени интереси, но съм категоричен в намеренията си тази порочна практика да бъде рязко прекратена”, допълни Георг Спартански.  

Свалете в PDF