Затваря се цялостно кръстовището на бул. „Русе” с бул. „Христо Ботев”

3695

За маршрутна линия №5 по посока жп гара – жк „Дружба” ще се движи по трасе, както следва:
Начална спирка жп гара - Дом на книгата - ПГ по облекло - ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - „Хр. Ботев” 1 - „Хр. Ботев” 3 - „Дружба” 1 - „Дружба” 2 - „Дружба” 3 - „Подстанция - бл.335 - Момин геран - обръщател  „Дружба” 2
В обратна посока за линия №5 жк „Дружба” - жп гара
Начална спирка обръщател „Дружба” 2 - Момин геран - бл.335 - Подстанция - „Дружба” 3 - „Дружба” 2 - „Дружба” 1 - „Хр. Ботев” 3 - „Хр. Ботев” 1 - Медицински  университет - ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - ПГ по облекло - Дом на книгата - жп гара
 
За маршрутна линия №9 по посока жп гара - жк „Дружба” ще се движи по трасе, както следва:
Начална спирка жп гара - Дом на книгата - ПГ по облекло - ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - „Хр. Ботев” 1 - „Хр. Ботев” 3 - „Дружба” 1 - Поща - „Трите бора” - бл. 311 - бл. 313 - бл. 324 - обръщател „Дружба”
В обратна посока за линия  №9 жк „Дружба” - жп гара
Начална спирка обръщател „Дружба” - бл. 324 - бл. 313 - бл. 311 - „Трите бора” - Поща - „Дружба” 1 - „Хр. Ботев” 1 – „Хр. Ботев” 3 - Медицински  университет - ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - ПГ по облекло - Дом на книгата - жп гара
 
За маршрутни линии № 8 „Сторгозия” - „Дружба” ще се движи по трасе, както следва:
Начална спирка „Сторгозия” бл.51 - „Сторгозия” бл.5 - Пазара - Битова техника - „Гренадирска” - бл. „Съдружие” - Първа Клинична база - Военна болница - Лидл - бул. „Европа” - ул. „Кл. Охридски” - Медицински университет - „Хр. Ботев” 1 - „Хр. Ботев” 3 - „Дружба” 1 - „Дружба” 2 - „Дружба” 3 - Подстанция - бл. 335 - Момин геран - обръщател
В обратна посока за линия №8 жк „Дружба” - „Сторгозия”
Начална спирка обръщател „Дружба” 2 - Момин геран - бл. 335 - Подстанция - „Дружба” 3 - „Дружба” 2 - „Дружба” 1 - „Хр. Ботев” 3 - „Хр. Ботев” 1 - Медицински университет -  ул. „Климент Охридски” - бул. „Европа” - Лидл - Военна болница - Първа клинична база - бл. „Съдружие” - „Гренадирска” - жп гара - ул. „София” - „Сторгозия” 1 - бл.61 - ПГ по транспорт - „Сторгозия” бл.51
 
За маршрутна линия № 6 жп гара - Балканстрой ще се движи по трасе, както следва:
Начална спирка за линия №6 - жп гара - Дом на книгата - ПГ по облекло -  завива по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - Медицински университет - ул. „Кл. Охридски” - бул. „Европа” - Трудово поделение - Балканстрой
В обратна посока за линия №6 - Балканстрой - Трудово поделение - Лидл - Военна болница - Първа клинична база - бл. „Съдружие” - „Гренадирска” - жп гара
 
За маршрутна линия № 13 „Сторгозия” - Вапцаров
Начална спирка за линия №13 - „Сторгозия” 51 - „Сторгозия” бл.5 - Пазара - Битова техника - „Гренадирска” - бл. „Съдружие” - Кауфланд 2 - Славина - Полима - ПГ по металообработване - Мони МСД - Вапцаров - Балканстой   
В обратна посока за линия №13 - Балканстрой - Трудово поделение - бул. „Европа” - ул. „Кл. Охридски” - Медицински университет - по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - ПГ по облекло - Дом на книгата - Битова техника – Пазара - „Сторгозия” 1 - бл. 61 - ПГ по транспорт – „Сторгозия” бл.51
 
За маршрутна линия № 4 по посока ЛВТ – Моста ще се движи по трасе, както следва:
Начална спирка - ЛВТ - ШПК - „Сторгозия” 1 - Пазара - Битова техника - Дом на книгата - ПГ по облекло - Община Плевен - Орион - ВиК - Китайска стена - Печатница - Моста.
В обратна посока за линия №4 Моста - ЛВТ
Начална спирка Моста – Печатница - Китайска стена - ВиК - Орион - Община Плевен - дясно по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - Медицински университет - ул. „Кл. Охридски” - бул. „Европа” - Лидл - Военна болница - Първа клинична база - бл. „Съдружие” - „Гренадирска” - Битова техника - Пазара - „Сторгозия” 1 - ШПК - ЛВТ.

Свалете в PDF